Blogindlæg

Der er kaffe i koppen. I LUMEN-centret bliver man ikke arbejdsløs. Tværtimod betyder afslutningen på reformationsjubilæet, at der nu bliver tid til de mange forskningsspørgsmål, der venter på svar.

18.01.2018 | Forskning, Videnudveksling

Jubilæumsåret der gik: hvor gik det hen?

Jubilæumsåret er nu slut. Derfor slutter reformationsbloggen også. 144 indlæg blev det. Et hvert uge siden påske 2015. Dertil kom en god håndfuld korte undervisningsfilm og længere podcasts og adskillige forsknings- og forskningsformidlende artikler og bøger. Forskere har medvirket ved utallige foredrag, seminarer, konferencer, diskussioner og…

Antikatolsk fyrværkeri ved Christian IV’s dåb i 1577. Rudolf von Deventer 1585 (copyright: Det Kongelige Bibliotek).

31.12.2017 | Videnudveksling

Da Paven blev futtet af!

Fyrværkeri og antikatolsk propaganda ved festlige lejligheder. I disse dage glæder store og små drengerøve sig til at skyde det nye år ind med krudt og kugler. Også Danmarkshistoriens nok største drengerøv, Christian IV, og hans fader, Frederik II, var dedikerede tilhængere af pragtfyrværkeri ved festlige lejligheder - særligt hvis det kunne…

Og der blev lys (foto: Colourbox.com).

25.12.2017 | Videnudveksling

Og der blev lys – om julelys i Luthers teologi

Julen handler om lysets kamp med mørket. I dag udkæmpes den med kalenderlys og selvlysende rensdyr. Engang blev den udkæmpet med fødselsveer og inkarnation.

Luther med Romerbrevet i hånden, efter maleri af Lucas Cranach den yngre (Foto: Wikimedia Commons).

19.12.2017 | Videnudveksling

Luthers Brev til Romerne – og Paulus’

For Luther var Paulus’ Brev til Romerne selve Bibelens kerne. Det var her Luther gjorde sin reformatoriske opdagelse. Men Luther var ikke blot en Paulus version 2.0. Han genfandt ganske vist glemte sider af apostlen, men dækkede også andre til. I dag er de sidste lige så aktuelle som de første.

-
Løgstrups falske ID-kort, som han brugte som modstandsmand under 2. verdenskrig (Privatfotos, Løgstruparkivet, Aarhus Universitet).

11.12.2017 | Videnudveksling

Luthersk Lutherkritik

2017 har ikke været uden Lutherkritik, for reformationsfejring og Lutherkritik hører sammen. Luther-kritik er derfor ikke noget særsyn og den har også været stærk inden for ”egne rækker”.

Hemmingsens mindesten ved præstegården i Errindlev. Inskriptionen lyder: “TEOLOGEN DR. NIELS HEMMINGSEN F.c. 1513 HER PAA EGNEN SØN AF ALMUESFOLK D. 1600 I ROSKILDE ÆRET I EUROPA SOM DANMARKS ALMINDELIGE LÆRER LOLL. F. HISTOR. SAMF.” (Foto: Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv).

06.12.2017 | Videnudveksling

Bondens reformation – konstruktionen af et erindringssted

Kilderne er ikke enige om, hvor på Lolland den danske teolog Niels Hemmingsen er født. Ikke desto mindre opstod der omkring 1930 en stor interesse for gennem et mindesmærke at fiksere erindringen om Hemmingsen, der blev fremhævet som øens store bondesøn.

Kristusfigur fra Kristi Grav nedgravet og genopgravet på kirkegården ved Tornby Kirke v. Hjørring. Figuren, som er c. 130 cm lang, er stærkt frønnet og delvis hensmuldret efter sit ophold i jorden (Foto: Jens Bruun, Vendsyssels Historiske Museum 2005. Klik for større billede).

27.11.2017 | Videnudveksling

” … nedgravet i et Hjørne på Kirkegaarden til evig Forglemmelse.”

Luther var ikke mod billeder, men imod tilbedelse af billeder. Derfor måtte helgenfigurer, som var genstand for fortsat tilbedelse, ”skarnstavler” og andet ”papistisk” inventar ud af kirkerummet. Forandringens hast og omfang var varierende og afhængig af superintendentens nidkærhed, præstens og menighedens villighed og sognets økonomiske råderum.…

22.11.2017 | Videnudveksling

Præstevalg i 1523 og Kommunalvalg i 2017

I går var der kommunalvalg i Danmark. Det er udtryk for et stærkt lokalt demokrati. Reformationen var ingen demokratisk bevægelse. Alligevel er der nogle interessante sammenhænge.

Privateje, foto: Thorkil Mølle
Privateje, foto: Thorkil Mølle

14.11.2017 | Videnudveksling

Reformatorerne og nydelsesmidlerne

Ikke alt er ånd. Reformatorerne var mennesker af kød og blod. Det materielle spiller ind på vort historiske billede af dem.

Maleri af Odens Tugthus (Billede fra Odense Bys Museer CC).

07.11.2017 | Videnudveksling

Indsat på livstid! Holdt børn fra skole

Med den lutherske reformation kom der et øget fokus på nødvendigheden af grundskoleundervisning for både drenge og piger. Nogle steder blev skolepligten håndhævet meget håndfast.

Viser resultater 1 til 10 ud af 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste