Blogindlæg

04.01.2016 | Videnudveksling

Luther, Nytår og det salige bytte

Tidligere fejrede man ikke nytår 8 dage efter jul, men i stedet Jesu navnedag. I den liturgi (gudstjenesteordning), som i den romerske liturgi hørte til denne dag og som Luther kendte fra klostret optræder der et begreb, som får stor betydning i Luthers teologi.

Jesu fødsel. Træsnit fra den danske oversættelse af Niels Hemmingsens postil, 1576 (Foto: Early European Books/Det Kongelige Bibliotek).

21.12.2015 | Videnudveksling

Niels Hemmingsen om adventstiden som øvelse

Advent er en øvelsestid. Det er hovedpointen i Niels Hemmingsens prædikensamling fra 1560’erne. Man skal i advent og jul både øve sig i troen og øve sig i at leve i verden.

14.12.2015 | Videnudveksling

Om retfærdige julegaver og gratis gaver hos Luther

I et luthersk perspektiv er der stor forskel på den retfærdige udveksling af julegaver anno 2016 og Guds gave til mennesket, der overbyder enhver udvekslingslogik. Alligevel ser selv gaven fra Gud hos Luther ud til at fordre en passende modgave.

Borgen Wartburg der Luthers gemmested efter han blev dømt fredløs (Foto: Colorbox).
Luthers kammer på Wartburg, hvor han begyndte at skrive tyske prædikener. Billedet er en digitaliseing af et postkort fra mellem 1890 and 1900 (Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division, Photochrom Collection).

07.12.2015 | Videnudveksling

Jul på borgen

Efter rigsdagen i Worms i 1521, hvor Luther blev dømt fredløs, sidder han i al hemmelighed gemt væk på borgen Wartburg. Her begynder han at skrive tyske prædikener. Og han begynder med juleprædikenerne. Det er blandt andet med til at gøre julen til den vigtigste højtid.

06.12.2015 | Forskning

Frankrig: Fra korstoge, reformation og religionskrige til terror

Longread af Af Gorm Harste: Frankrig har kendt til terrorister længe og i flere faser. Skal man forstå hvorfor, må man gå længere tilbage, end hvad vi måske finder behageligt. Historien om terrorismen i Frankrig hænger sammen med flere lag af religiøse borgerkrige. Midt i dette virvar af forviklinger spiller reformationen en ikke ubetydelig rolle.

30.11.2015 | Videnudveksling

Mennesket skabt i djævelens billede? Lidt om Luthers antropologi

Luther fremhæver, at alle mennesker er syndige og derfor kan Luthers syn på mennesket se temmelig pessimistisk ud – som om mennesket var skabt i Djævelens billede. Men læser man efter hos Luther, finder man imidlertid et mere nuanceret menneskesyn.

Forsiden af udstillingskataloget fra den tyske udstilling om det evangeliske præstehjem.

24.11.2015 | Videnudveksling

Præstefamilierne som idealfamilier

Hvad har Tysklands forbundspræsident Joachim Gauck, Angela Merkel og RAF-terroristen Gudrun Ensslin til fælles? Svaret er at de alle tre er præstebørn - men i eksemplet ligger også at de er gået forskellige livsveje - en blev selv præst, en fysiker og tysk kansler, en blev revolutionær aktivist.

16.11.2015 | Videnudveksling

Almisse, arbejde og fattigdom

Reformationen havde store konsekvenser for synet på almisser, fattigdom og arbejde, og det fik også betydning for, hvordan man organiserede fattighjælpen.

Ill2. Detalje af ill1; Abbed Peder, nu med pibekrave, skæg og paryk. Dateringen af ændringerne er foretaget af Danmarks Kirker på baggrund præsteportrætterne i kirken, som i midten af 1600-tallet er præget af de store pibekraver. 
Ill1 Altertavlen fra Esrum; Forneden i corpus står; ”Memoria reuerendi in Chr(ist)o petris abbatis in esrom ano d(omi)ni mccccxcvi” (Minde om den ærværdige fader i Kristus abbed Peder år 1496). Under helgenfigurerne står ora pro nobis opfordringerne; ”Sant bernhardus ora pro n(obis)”, ”S. Osla ora pro nobis,” ”Santa iuliana ora pro n(obis)” og ”Santa felicitas Sa fhuiencia or(a pro nobis).” (Foto: Nationalmuseet, Danmark © Creative Commons)

09.11.2015 | Videnudveksling

En Abbed med Pibekrave

Reformationen slog langsomt igennem. Ofte genbrugte man ældre ting, så de passede bedre sammen med den nye tro. En sådan skæbne overgik abbed Peders altertavle fra Esrum klosterkirke og dermed også abbed Peder selv.

Tavle fra det klingenbergske hospital i Nykøbing Mors, som i 1708 blev oprettet ved en stiftelseaf konferensråd Poul von Klingenberg til Højriis. Hospitalet brændte senere og blev genopbygget og istandsat af flere omgange indtil det i 1890’erne blev helt nedbrudt og genopbygget. Det er i dag del af det almindelige plejehjem i Nykøbing (foto: Carsten Bach-Nielsen).

02.11.2015 | Videnudveksling

Reformationen og den almene nytte

Reformationen forandrede motivet for at gøre gode gerninger og give gaver. Hvis gaver før blev givet for at få noget af Gud, så gives gaver efter reformationen, fordi man har fået noget af Gud.

Viser resultater 91 til 100 ud af 129

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste