Ekspertliste

Find

Martin Luther

Virkningshistorie

Reformationen

I dag

Forsker

Ekspertområder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformationens virkningshistorie
 • Reformationen og den tyske idealisme
 • Reformationen og Søren Kierkegaards tænkning

 

 


PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Dansk protestantisme i det 20. århundrede
 • Løgstrup
 • Kierkegaard
 • Tidehverv

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformationens moderne sociale
 • Politiske og teologiske konsekvenser

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformationen og den danske samfundsdebat i 00’erne
 • Luther overalt – den populærkulturelle Luther 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Bibelens rolle i reformationen
 • Bibelens rolle i nutidig kristendom

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Martin Luther og kvinder
 • Luthers syn på kirke og embede
 • Nutidig luthersk kirke- og embedsforståelse.

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Trestandslære
 • Niels Hemmingsen
 • Lutherske konfessionskulturer 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Martin Luther
 • Reformatorisk teologi
 • Reformationsjubilæum
 • Nutidig luthersk teologi
 • Lutherdommens forhold til andre kristne trosretninger

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformationens betydning for ægteskab
 • Sædelighed
 • Husstands sociale relationer og forpligtelser.  


PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Den lutherske reformationens sociale og samfundsmæssige betydning historisk og aktuelt

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Religion og politik i luthersk kristendomsforståelse (de to regimenter)
 • Luthers betydning i dansk teologi (Grundtvig, Kierkegaard,Martensen, Løgstrup)
 • Lutherdom og krig
 • Stat og kirke ifølge luthersk teologi

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Den lutherske gudstjeneste
 • Den danske højmesse og den protestantiske traditions tvetydige forhold til ritualer

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformationens virkningshistorie: Husstand, køn og ægteskab
 • Dansk opbyggelses- og bønnelitteratur (1500-1700)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Martin Luthers teologi

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformationen på senmiddelalderlig baggrund
 • Konfessionaliseringen af Danmark

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformation og ægteskab


PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Luthers etik, Nutidig luthersk etik
 • Luthers politiske tænkning
 • Kristendom og politik i luthersk teologi
 • Luthersk teologi under nazismen

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformationen i Danmark
 • Christian II
 • Tidlig lutherdom i Danmark og det politiske spil

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Reformation, adel og herregårde
 • Reformation og eliter
 • Reformationsjubilæum
 • Reformationen på landet
 • Reformation og herregårde
IdParentNameMartin LutherVirkningshistorieReformationenI dag
1 0 Anders Moe Rasmussen (Reformationens virkningshistorie, reformationen og den tyske idealisme, 
reformationen og Søren Kierkegaards tænkning.)
1
2 0 Bjørn Rabjerg (Dansk protestantisme i det 20. århundrede, Løgstrup, Kierkegaard, Tidehverv) 1
3 0 Ole Morsing (Reformationens moderne sociale, politiske og teologiske konsekvenser) 1
4 0 Marie Vejrup Nielsen (Reformationen og den danske samfundsdebat i 00’erne , Luther overalt – den populærkulturelle Luther)
5 0 Kinga Zeller (Bibelens rolle i reformationen, Bibelens rolle i nutidig kristendom) 1 1
6 0 Mattias Skat Sommer (Trestandslære, Niels Hemmingsen, Lutherske konfessionskulturer)  1
7 0 Bo Kristian Holm (Martin Luther, reformatorisk teologi, reformationsjubilæum, nutidig luthersk teologi, Lutherdommens forhold til andre kristne trosretninger) 1 1 1
8 0 Nina Javette Koefoed (Reformationens betydning for ægteskab, sædelighed, husstands sociale relationer og forpligtelser) 1
9 0 Bodil Lodberg (Den lutherske reformationens sociale og samfundsmæssige betydning historisk og aktuelt) 1 1
10 0 Svend Andersen (Religion og politik i luthersk kristendomsforståelse (de to regimenter) – Luthers betydning i dansk teologi (Grundtvig, Kierkegaard, Martensen, Løgstrup) – lutherdom og krig – Stat og kirke ifølge luthersk teologi) 1 1 1
11 0 Kirstine Helboe Johansen (Den lutherske gudstjeneste, den danske højmesse og den protestantiske traditions tvetydige forhold til ritualer) 1 1
12 0 Else Marie Wiberg Pedersen (Martin Luther og kvinder, Luthers syn på kirke og embede, nutidig luthersk kirke- og embedsforståelse) 1 1 1
13 0 Søren Feldtfos Thomsen (Reformationens virkningshistorie: husstand, køn og ægteskab; dansk opbyggelses- og bønnelitteratur (1500-1700) 
14 0 Sasja Emilie Mathiasen Stopa (Marthin Luthers teologi)
15 0 Per Ingesman(Reformationen på senmiddelalderlig baggrund, Konfessionaliseringen af Danmark) 1 1
16 0 Ulrik Becker Nielsen(Luthers etik, Nutidig luthersk etik, Luthers politiske tænkning, Kristendom og politik i luthersk teologi, Luthersk teologi under nazismen) 1 1
17 0 Agnes Arnórsdóttier(Reformation og ægteskab) 1
18 0 Christina Lysbjerg Mogensen(Reformationen i Danmark, Christian II, tidlig lutherdom i Danmark og det politiske spil) 1
19 0 Rasmus Skovgaard Jakobsen(Reformation, adel og herregårde. Reformation og eliter. Reformationsjubilæum. Reformationen på landet. Reformation og herregårde)  1
20 0 En forsker mere
21 0 En forsker mere
  • Eksperter
  • Eksperter
  • Eksperter

  • Eksperter