Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RETHINK Reformation 2017 – Optaktsseminar II: Reformationen og økonomien

Dette seminar i rækken af optaktsseminarer til den store konference i 2017, RETHINK Reformation, omhandler reformationens betydning for økonomien: for kirkernes samfundsbetydning, for økonomiens selvstændiggørelse og for statsdannelsen

23.02.2016 | Rikke Egelund Lind

Dato ons 20 apr
Tid 11:00 15:30
Sted Aarhus Universitet, Auditorium 2, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C

Reformationen begynder som et opgør med en frelseforståelse, der forstår frelsen som et meritum, en fortjeneste. Mennesket er ikke først og fremmest et aktivt handlende menneske, men før det en passiv modtager. Denne ændring i synet på mennesket får også konsekvenser for økonomien. Luther selv kritiserede ågerrenter og uretfærdigheder i handel, men udfoldede ikke selv nogen egentlig økonomisk teori. Alligevel kom reformationen til at præge økonomien på sammen måde, som den prægede de fleste andre områder af samfundslivet. Også her kan man iagttage modsatrettede tendenser.

Første store og direkte forandring var afskaffelsen af klostrene og dermed kirken som væsentlig økonomisk aktør. Det skabte nye aktører i det økonomiske landskab. Andre forandringer skete langsommere. En lang række af de stiftelser, som spillede en stor rolle i såvel fromhedsliv som kirkens økonomi, levede fx videre efter reformationen, men med nyt perspektiv: nu blev gaver legitimeret som værende til gavn for den almene nytte.

Tilmelding

Tilmelding senest den 14. april 2016

Program

Aarhus Universitet, Auditorium 2, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C

11.00-11.15: Velkomst ved prodekan Anne Marie Pahuus

11.15-12:00: Professor emeritus Martin Paldam (økonomi, AU) og ph.d.-stipendiat Ella Paldam (religionsvidenskab, AU): De danske kirkers historie og Reformationen

12.00-12.20: Diskussion

12.20-13.05: Frokost

13.05-13.50: Professor og tidligere overvismand Niels Kærgård (økonomi, KU): Økonomiens vej fra tro til videnskab: Var det kun fremskridt?

13.50-14.10:  Diskussion

14.10-14.55: Lektor Gorm Harste (Statskundskab, AU): Mellem Religionskrige og Finansiel Revolution - Krigsfinansiering og Statsdannelse efter Reformationen

14.55-15.15: Diskussion

15.15-15.30: Videre muligheder for RETHINK Reformation 2017 inklusive undervisningsforløb fra nu af og frem til oktober 2017 i tanker og tænkere om gentænkning af kulturen i lyset af reformationsjubilæet ved prodekan Anne Marie Pahuus og lektor Bo Holm

 

Om Rethink Information 2017

2017 er det officielle 500-års jubilæum for reformationen, hvilket giver anledning til en lang række Reformationsjubilæer rundt omkring i Europa.

2017 er imidlertid også året, hvor Aarhus er udnævnt til at være Europæ­isk Kulturhovedstad(European Capital of Culture, EcoC) under fællestemaet RETHINK. Tilsammen udgør de to begivenheder en enestående anledning til ikke blot at fejre, men netop at gentænke, reformationen.

Derfor er Aarhus Universitet, Aarhus Domkirke og Folkeuniversitetet gået sam­men om at arrangere en bred vifte af arrangementer og borgerinddragende initiativer, der skal gentænke reformationen og dens vidtrækkende konse­kvenser for det moderne menneskes forhold til sig selv, Gud, familien, staten, kapitalen, retssystemet osv. Gentænkningen af reformationen er på én gang en anerkendelse af reformationen som et væsentligt fundament for den euro­pæiske kultur og en bestræbelse på kritisk at spørge til holdbarheden af dette fundament i virkeligheden anno 2017.

Gentænkning forstås som en invitation til med- og modtænkning. Filosofisk, teologisk og sociologisk. Og i det hele taget.

Religion og teologi, Seminar