Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rethink Reformation 2017 – Optaktsseminar IV: Reformation og filosofi

Dette seminar i rækken af optaktsseminarer til den store konference i 2017, Rethink Reformation, omhandler reformationen og filosofien.

09.03.2017 | Gitte Grønning Munk

Dato fre 05 maj
Tid 09:00 16:15
Sted Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, Bygning 1441, Auditorium 1, 8000 Aarhus C

Dette fjerde og sidste optaktsseminar til Aarhus Universitets store konference, der 1.-3. november 2017 markerer 500-året for den lutherske reformation, retter sig mod Reformationens indflydelse på filosofien og den filosofiske traditions mere eller mindre eksplicitte forhold til Reformationen og dens tankegods. Historisk betragtet indskriver den lutherske reformation sig som en markant begivenhed i en lang række af sociale, politiske, teknologiske og idehistoriske strømninger, der alle tenderer i retning af en omkalfatring af den bestående orden: f.eks. renæssancens genopdagelse af antikken, de italienske bystaters tiltagende magt og udfordring af pavekirken, de store opdagelser osv. Den bevægelse der går igen i sådanne begivenheder er en bevægelse i retning af mennesket som sådan og en anerkendelse af at de store filosofiske spørgsmål må stilles med udgangspunkt ikke i den verdensorden, som skolastikken har overleveret, men med udgangspunkt i mennesket selv og dets vilkår for erkendelse og moral. Skal kimen til den moderne filosofi og dens betoning af subjektivitet, individualitet, erkendelse, fornuft, frihed, oplysning etc. findes i hele denne historiske bevægelse? Eller bidrager den lutherske reformation med en særegen inspiration og drivkraft? Hvor i filosofiens tradition træffer vi på dette lutherske præg? Hvem er protestantismens filosof par excellence - Kant, Hegel? Når talen falder på protestantismens indflydelse på filosofien er det desuden svært at komme uden om de to store danske filosoffer – Kierkegaard og Løgstrup – der på hver sin måde tænker i kølvandet på den lutherske reformation. Endeligt trænger spørgsmålet sig på: Hvor er tænkeren Luther selv blevet af i den filosofiske tradition?

 

Sted:

Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, Bygning 1441, Auditorium 1, 8000 Aarhus C

 

Tilmelding: 

Tilmelding dig til konferencen her senest den 27. april 2017.

 

Program:

09.00 – 09.15 Velkomst ved prodekan Anne Marie Pahuus

09.15 – 10.15 Professor i idéhistorie Hans Jørgen Schanz (Aarhus Universitet): ”Luther og Filosofi”

Kaffe

10.30 – 11.30 Ph.D. og sognepræst ved Marmorkirken Pia Søltoft: ”Kierkegaard og den udialektiske Luther – og om at henfly til nåden”

Frokost

12.30 – 13.30 Lektor i filosofi Anders Moe Rasmussen (Aarhus Universitet): ”Kant – Filosofiens Luther?”

13.45 – 14.45 Professor i teologi Svend Andersen (Aarhus Universitet): ”Gud, væren og fænomen hos K.E. Løgstrup og Jean-Luc Marion: en konfessionel divergens?”

Kaffe

15.15 – 16.15 Professor i teologi Marius Timmann Mjaaland (Universitet i Oslo): ”Den skjulte Gud og Guds død: Gudsbegrepets topologi fra Luther til Heidegger og i senmoderne filosofi” 

 

Om Rethink Information 2017

2017 er det officielle 500-års jubilæum for reformationen, hvilket giver anledning til en lang række reformationsjubilæer rundt omkring i Europa.

2017 er imidlertid også året, hvor Aarhus er udnævnt til at være europæisk kulturhovedstad (European Capital of Culture, EcoC) under fællestemaet RETHINK. Tilsammen udgør de to begivenheder en enestående anledning til ikke blot at fejre, men netop at gentænke, reformationen.

Derfor er Aarhus Universitet, Aarhus Domkirke og Folkeuniversitetet gået sammen om at arrangere en bred vifte af arrangementer og borgerinddragende initiativer, der skal gentænke reformationen og dens vidtrækkende konsekvenser for det moderne menneskes forhold til sig selv, Gud, fællesskabet etc.
Gentænkningen af reformationen er på én gang en anerkendelse af reformationen som et væsentligt fundament for den europæiske kultur og en bestræbelse på kritisk at spørge til holdbarheden af dette fundament i et Europa anno 2017. 

Gentænkning forstås som en invitation til med- og modtænkning. Humanistisk, teologisk og samfundsvidenskabeligt. Og i det hele taget.

 

Optaktsseminarer i rækken:

  • Optakt til Rethink Reformation (oktober 2015)
  • Reformationen og Økonomien (april 2016)
  • Reformationen og Æstetikken (december 2016)
  • Reformationen og Filosofien (forår 2017)


I forbindelse med reformationsjubilæet 31.oktober 2017 bl.a.:

  • Rethink Reformation (31.oktober 2017 på og omkring Bispetorv i Aarhus)
  • International videnskabelig konference på Aarhus Universitet: Rethink Reformation (1.-3.november 2017)
Arts