Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blogindlæg

-
Løgstrups falske ID-kort, som han brugte som modstandsmand under 2. verdenskrig (Privatfotos, Løgstruparkivet, Aarhus Universitet).

11.12.2017 | Jubilæum, Svend Andersen

Luthersk Lutherkritik

2017 har ikke været uden Lutherkritik, for reformationsfejring og Lutherkritik hører sammen. Luther-kritik er derfor ikke noget særsyn og den har også været stærk inden for ”egne rækker”.

Hemmingsens mindesten ved præstegården i Errindlev. Inskriptionen lyder: “TEOLOGEN DR. NIELS HEMMINGSEN F.c. 1513 HER PAA EGNEN SØN AF ALMUESFOLK D. 1600 I ROSKILDE ÆRET I EUROPA SOM DANMARKS ALMINDELIGE LÆRER LOLL. F. HISTOR. SAMF.” (Foto: Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv).

06.12.2017 | Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

Bondens reformation – konstruktionen af et erindringssted

Kilderne er ikke enige om, hvor på Lolland den danske teolog Niels Hemmingsen er født. Ikke desto mindre opstod der omkring 1930 en stor interesse for gennem et mindesmærke at fiksere erindringen om Hemmingsen, der blev fremhævet som øens store bondesøn.

Kristusfigur fra Kristi Grav nedgravet og genopgravet på kirkegården ved Tornby Kirke v. Hjørring. Figuren, som er c. 130 cm lang, er stærkt frønnet og delvis hensmuldret efter sit ophold i jorden (Foto: Jens Bruun, Vendsyssels Historiske Museum 2005. Klik for større billede).

27.11.2017 | Materiel kultur, Mette Svart Kristiansen

” … nedgravet i et Hjørne på Kirkegaarden til evig Forglemmelse.”

Luther var ikke mod billeder, men imod tilbedelse af billeder. Derfor måtte helgenfigurer, som var genstand for fortsat tilbedelse, ”skarnstavler” og andet ”papistisk” inventar ud af kirkerummet. Forandringens hast og omfang var varierende og afhængig af superintendentens nidkærhed, præstens og menighedens villighed og sognets økonomiske råderum.…

22.11.2017 | Politik, Lutherdom i dag, Bo Kristian Holm

Præstevalg i 1523 og Kommunalvalg i 2017

I går var der kommunalvalg i Danmark. Det er udtryk for et stærkt lokalt demokrati. Reformationen var ingen demokratisk bevægelse. Alligevel er der nogle interessante sammenhænge.

Privateje, foto: Thorkil Mølle
Privateje, foto: Thorkil Mølle

14.11.2017 | Konfessionskultur, Materiel kultur, Carsten Bach-Nielsen

Reformatorerne og nydelsesmidlerne

Ikke alt er ånd. Reformatorerne var mennesker af kød og blod. Det materielle spiller ind på vort historiske billede af dem.

Maleri af Odens Tugthus (Billede fra Odense Bys Museer CC).

07.11.2017 | Samfund, Anette Ekstrøm Larner

Indsat på livstid! Holdt børn fra skole

Med den lutherske reformation kom der et øget fokus på nødvendigheden af grundskoleundervisning for både drenge og piger. Nogle steder blev skolepligten håndhævet meget håndfast.

Billedet af Luthers opslag af de 95 teser bliver hurtigt et symbol på reformationens begyndelsen. Billedet her er fra 1878 og lader en dreng svinge hammeren (Foto: Wikimedia Commons).

31.10.2017 | Jubilæum, Bo Kristian Holm

Reformationen 500 år.

I dag fejrer vi eller markerer, alt efter temperament, opslaget af Luthers 95 teser mod afladshandel. Er det blot en fortidig begivenhed, eller er der stadig noget vi kan lære af reformationen? Det er et spørgsmål, som vi ikke bliver færdige med foreløbig.

Lucas Cranach laver flere billeder af munken Martin Luther. Dette fra 1520 viser Luther med tonsur og et viljefast, men også blidt blik.

24.10.2017 | Luthers samtid, Bo Kristian Holm

Afladsbrev med Luthers navn fundet

To uger før 500 året for Luthers teseopslag, kunne flere tyske medier i sidste uge berette, at man har fundet et afladsbrev med Luthers navn.

Forordninger om luksusforbrug regulerede befolkningens forbrug så det svarede til deres socialklasser, skabte et passende hierarki og forhindrede et forbrugskapløb, der skulle markere social stand. Det ville svare lidt til at vores arbejde i dag afgjorde hvilket butikker og hvilke mærkevarer vi måtte købe.

16.10.2017 | Jubilæum, Samfund, Nina Javette Koefoed

Jubilæumslovgivning anno 1617

Jubilæer kan fejres på mange måder og sætte forskellige aftryk. Det var næppe tilfældigt at Christian IV den 12. oktober 1617 udgav tre forordninger om nogle af de områder af hverdagslivet som den lutherske statsmagt gik mest op i at regulere; trolddom, luksusforbrug og sædelighed. Det var befolkningens moral og rigets sikkerhed der var på spil.…

Foran rådhuset i Wittenberg har EKD, den protestantiske kirke i Tyskland, opstillet en blankpudset globus. Mariekirken, rådhuset og pladsen spejler sig i den, og spejlingen afhænger af betragterens synsvinkel. På samme måde bliver protestantismen reflekteret forskelligt, alt efter hvor man befinder sig i verden (Foto: Mattias Skat Sommer).

09.10.2017 | Jubilæum, Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

Den mangetydige reformation

Studerende og lærere fra teologi i Aarhus har rejst rundt i Tyskland og besøgt de store særudstillinger om reformationen. Udstillingerne viser, hvor mange sider reformationen og dens virkninger har.

Viser resultater 11 til 20 ud af 151

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste