Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ekspertliste

Forsker

Ekspertområder

 • Reformationens virkningshistorie
 • Reformationen og den tyske idealisme
 • Reformationen og Søren Kierkegaards tænkning

 

 


Bjørn Rabjerg

Videnskabelig assistent
 • Dansk protestantisme i det 20. århundrede
 • Løgstrup
 • Kierkegaard
 • Tidehverv

 • Reformationens moderne sociale
 • Politiske og teologiske konsekvenser

 • Reformationen og den danske samfundsdebat i 00’erne
 • Luther overalt – den populærkulturelle Luther 

 • Bibelens rolle i reformationen
 • Bibelens rolle i nutidig kristendom

 • Martin Luther og kvinder
 • Luthers syn på kirke og embede
 • Nutidig luthersk kirke- og embedsforståelse.

 • Trestandslære
 • Niels Hemmingsen
 • Lutherske konfessionskulturer 

 • Martin Luther
 • Reformatorisk teologi
 • Reformationsjubilæum
 • Nutidig luthersk teologi
 • Lutherdommens forhold til andre kristne trosretninger

 • Reformationens betydning for ægteskab
 • Sædelighed
 • Husstands sociale relationer og forpligtelser.  


 • Den lutherske reformationens sociale og samfundsmæssige betydning historisk og aktuelt

 • Religion og politik i luthersk kristendomsforståelse (de to regimenter)
 • Luthers betydning i dansk teologi (Grundtvig, Kierkegaard,Martensen, Løgstrup)
 • Lutherdom og krig
 • Stat og kirke ifølge luthersk teologi

 • Den lutherske gudstjeneste
 • Den danske højmesse og den protestantiske traditions tvetydige forhold til ritualer

 • Reformationens virkningshistorie: Husstand, køn og ægteskab
 • Dansk opbyggelses- og bønnelitteratur (1500-1700)


Per Ingesman

Professor emeritus
 • Reformationen på senmiddelalderlig baggrund
 • Konfessionaliseringen af Danmark

 • Reformation og ægteskab


 • Luthers etik, Nutidig luthersk etik
 • Luthers politiske tænkning
 • Kristendom og politik i luthersk teologi
 • Luthersk teologi under nazismen

 • Reformationen i Danmark
 • Christian II
 • Tidlig lutherdom i Danmark og det politiske spil

 • Reformation, adel og herregårde
 • Reformation og eliter
 • Reformationsjubilæum
 • Reformationen på landet
 • Reformation og herregårde